BIMOT
Programa : Técnico en Sistemas
Nivel de formación: Tecnico
Instructor: Oscar Eduardo Cruz Vasquez
Hora: 11:00